Wykaz telefonów

Centrala: 71 39 21 201

Szpital - bud. A

Nazwa komórki Nr bezpośredni Nr wewnętrzny
Izba przyjęć 71 32 64 842 342
Oddział Chirurgiczny - dyżurka pielęgniarek 71 32 64 812 312
Oddział Chirurgiczny - gabinet lekarski 71 32 64 814 314
Oddział Ginekologiczno-Położniczy - dyżurka pielęgniarek 71 32 64 817 317
Oddział Ginekologiczno-Położniczy - sekretariat / gabinet lekarski 71 32 64 820 320
Oddział Neonatologiczny - dyżurka pielęgniarek 71 32 64 818 318
Oddział Pediatryczny - dyżurka pielęgniarek 71 32 64 825 325
Oddział Pediatryczny - gabinet lekarski 71 32 64 824 325
Oddział Chorób Wewnętrznych - dyżurka pielęgniarek 71 32 64 827 327
Oddział Chorób Wewnętrznych - sekretariat / gabinet lekarski 71 32 64 833 333
Anestezjologia - gabinet lekarski 71 32 64 836 336
Anestezjologia - sala budzeń 71 32 64 860 360

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - bud. B

Nazwa komórki Nr bezpośredni Nr wewnętrzny
Magazyn 71 32 64 848 348
ZPO - dyżurka pielęgniarek 71 32 64 849 349
ZPO - sekretariat 71 32 64 830 330

Administracja - bud. C

Nazwa komórki Nr bezpośredni Nr wewnętrzny
Sekretariat 71 32 64 845 345
Statystyka 71 32 64 801 301
Przełożona pielęgniarek 71 32 64 808 308
Kadry 71 32 64 835 335
Płace 71 32 64 802 302
Księgowość 71 32 64 803 303
Zamówienia publiczne 71 32 64 851 351

Przychodnia POZ - bud. D

Nazwa komórki Nr bezpośredni Nr wewnętrzny
Przychodnia POZ - rejestracja 71 32 64 858 358
Rehabilitacja - rejestracja 71 32 64 865 365
Poradnia ortopedyczno-urazowa 71 32 64 807 307